Register | Login

23h - 1h: Giờ có bạn bè ở xa về, có thể là bạn đi công tác trong nước về hoặc bạn lâu ngày ở nước ngoài về thăm.
Hoặc cũng có thể đồng nghiệp hay bạn bè sẽ tặng bạn một món quà nhỏ. Bạn nên tránh xa những chuyện này.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily Please fast submit url videoclips.org.ua social network.