Register | Login

Ngày bất tương có nghĩa là sự tương hợp, may mắn. Theo quan niệm tâm linh của người Việt, hành động câu cá và ngày rằm sẽ đem đến cho những người này sự xui xẻo kém may mắn và trục trặc trong các mối quan hệ.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily Please fast submit url videoclips.org.ua social network.