Register | Login

Lau sạch mồ hôi bằng khăn khô sạch, mặc quần áo sạch.
Rửa mặt sạch sẽ, và lau khô bằng khăn bông mềm trước khi sử dụng.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily Please fast submit url videoclips.org.ua social network.