Register | Login

Bạn đã đến Đà Nẵng thì đừng bỏ qua phố cổ Hội An, chỉ cách Đà Nẵng khoảng 30km.
Vẻ đẹp cổ điển với những con phố nhỏ rợp hoa giấy, u buồn và cũng đầy hoài niệm.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily Please fast submit url videoclips.org.ua social network.