Register | Login

Cung KHÔN, hành THỔ, hướng Tây Nam, quái số 2, sao Nhị Hắc, Tây tứ mệnh (Đông bắc, Tây, Tây Bắc, Tây Nam).
Mệnh ngũ hành của nam: Khôn Thổ thuộc Tây Tứ mệnh.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily Please fast submit url videoclips.org.ua social network.